Công ty Đầu tư Kỹ thuật TESSCO được thành lập vào năm 2004

 

TESSCO cung cấp giải pháp cho các hệ thống thông tin liên lạc dựa trên dây và không dây, hệ thống điều khiển, giám sát từ xa (SCADA) và các giải pháp lưu trữ sao lưu điện cho một số thị trường như

- Dầu khí
- Cảng biển
- Nhà máy
- Các khu công nghiệp
- Ngành điện và năng lượng
TESSCO đang xây dựng một nền tảng vững chắc để từ đó cho phép chúng ta theo đuổi sự phát triển bền vững. Hơn nữa, TESSCO cũng cam kết cung cấp các giải pháp và sản phẩm để giúp ngành công nghiệp phát triển và đảm bảo một xã hội thịnh vượng 

 

Hotline:(+84) 937 439 568 Tel:(+84) 28 3 99 55 706

SẢN PHẨM

KEY TECHNOLOGY PARTNERS