LAN/ WAN Infrastructure

Hiện nay, nhu cầu sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin đang trên đà tăng trưởng một cách mạnh mẽ và phát triển bùng nổ. Song song đó, hệ thống hạ tầng mạng đóng vai trò cực kỳ quan trọng là xương sống của bất cứ hệ thống công nghệ thông tin nào giúp kết nối và giao tiếp giữa các thành phần thiết bị với nhau để chia sẻ, truyền tải thông tin và dữ liệu.

Giải pháp mạng nội bộ LAN (Local Area Network)

Xây dựng mạng LAN đáp ứng cho việc kết nối và chia sẻ thông tin trong phạm vi địa lý nhỏ. Giải pháp được xây dựng theo cấu trúc phân lớp (Module) như sau:

  • Hệ thống cáp mạng máy tính
  • Lớp Lõi (Core Layer): đóng vai trò hệ thống chuyển mạch trung tâm, vận chuyển khối lượng lớn dữ liệu của hệ thống, vì vậy việc thiết kế lớp lõi cần đảm bảo độ tin cậy, tốc độ chuyển mạch nhanh, độ trễ cực thấp và cần thiết có phương án dự phòng tại lớp này.
  • Lớp Phân Phối (Distribution Layer): đóng vai trò hệ thống chuyển mạch phân phối, chức năng chính là xử lý dữ liệu và thực hiện các chính sách (Policies) trong mạng, nằm giữa lớp Lõi và lớp Truy Cập.
  • Lớp Truy Cập (Access Layer): Bao gồm các thiết bị chuyển mạch (Access Switch) Layer 2. Cung cấp truy cập cho các User/Workgroup vào mạng, có thể chia Vlan và được kết nối trực tiếp đến từng máy trạm của người dùng.

Tùy vào quy mô của hệ thống mà có thể triển khai đầy đủ cả 3 lớp hoặc chỉ thực hiện mô hình kết hợp 2 lớp. Đối với hệ thống mạng của các doanh nghiệp có quy mô vừa phải có thể áp dụng mô hình 2 lớp. Kiến trúc mạng kiểu 2 lớp này có sự hợp nhất giữa lớp phân phối và lớp lõi vào trong một thiết bị (Collapsed Core) đảm nhận vai trò Core-Distribution. Thiết kế như trên sẽ giúp cho doanh nghiệp tối ưu chi phí đầu tư, khai thác tối đa hiệu suất hệ thống đồng thời dễ vận hành, quản lý, và mở rộng trong tương lai.