Wireless Systems

Hiện nay, kết nối vô tuyến Wireless Systems là giải pháp thiết lập đường trục vô tuyến hoàn toàn cạnh tranh so với giải pháp truyền thống bằng cáp đồng hoặc cáp quang về nhiều mặt như chi phí thấp hơn, thông lượng lớn, dễ lắp đặt và bảo trì, nhanh chóng khắc phục sự cố. TESSCO cung cấp các thiết bị Wireless thường hoạt động trong dãy băng tần vô tuyến từ 2,4GHz, 5 GHz đến 5.8 GHz, được thiết kế hoạt động bền bỉ trong các điều kiện ngoài trời và ảnh hưởng của thời tiết cho các dự án hạ tầng viễn thông.