Point-to-MultiPoint

 

Kết nối vô tuyến Điểm – Đa Điểm được ứng dụng để mở rộng số lượng các điểm kết nối đầu cuối nhiều hơn so với mô hình Điểm – Điểm. Các kết nối đầu cuối này có thể là những điểm cố định hoặc di động nhưng vẫn đảm bảo tốc độ truyền tải nhanh, dễ dàng thiết lập để kết nối về một điểm trung tâm (Hub). Mô hình kết nối Điểm – Đa Điểm ứng dụng cho mô hình có nhiều khu vực với khoảng cách kết nối và tình huống khác nhau trên một diện tích rộng lớn.

Ứng dụng của giải pháp:

  • Làm trục xương sống / trục nhánh (Wireless backbone/backhaul) kết nối văn phòng chính và các văn phòng chi nhánh.
  • Cung cấp kết nối mạng LAN và Internet đến những khu vực có mật độ sử dụng thấp, khó kéo cáp như rừng núi, nông thôn.
  • Ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa, điều khiển máy móc, hệ thống sản xuất, trạm điều khiển điện (SCADA).
  • Làm cơ sở hạ tầng cho cứu hộ, an ninh công cộng, hệ thống Camera giám sát ngoài trời
  • Kết nối các trạm thu phát sóng ngoài trời phủ Wi-Fi diện rộng như khu dân cư, ký túc xá, khu du lịch…