Tầm Nhìn, Sứ Mệnh và Giá Trị

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng không ngừng vươn lên và phát triển bền vững, TESSCO phấn đấu là một trong những Công ty hàng đầu trong ngành kỹ thuật viễn thông, điện và tự động hóa.

 

SỨ MỆNH

Đối với thị trường: TESSCO cung cấp các giải pháp tối ưu, các sản phẩm vượt trội và dịch vụ chuyên nghiệp nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

Đối với Cổ Đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, cam kết trở thành người đồng hành số 1 của các đối tác và cổ đông làm gia tăng giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với Nhân viên và Công sự: Xây dựng 1 môi trường làm việc chuyên nghiệp – năng động – sáng tạo – tạo điều kiện nâng cao nghề nghiệp và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân.

 

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI: TÍN - TÂM - TRÍ - NHÂN

TÍN: TESSCO bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình. Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực, thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

TÂM: TESSCO đặt chữ Tâm làm nền tảng, luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức, lấy khách hàng làm trung tâm.

TRÍ: TESSCO coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, luôn sẵn sàng đội ngũ đầy tài năng, nhiệt huyết nhằm đưa ra những giải pháp ưu việt cho khách hàng.

NHÂN: TESSCO xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng con người như là tài sản quý giá nhất của mình, tạo dựng Công ty dựa trên cơ sở công bằng, chính trực và đoàn kết.