Two Way Radios

TESSCO cung cấp cá sản phẩm bộ đàm cầm tay phổ biến nhất hiện nay cho mọi dự án với thời gian thoại dài, chất lượng thoại ổn định, năng suất cao, trọng lượng nhẽ, gọn, thiết kế thanh lịch, đơn giản, dễ sử dụng... phù hợp cho mọi nhu cầu an ninh, dịch vụ khách sãn, sản xuất, nhà xưởng và xây dựng.