Wireless LAN

TESSCO cung cấp và đưa ra các giải pháp tối ưu sử dụng các sản phẩm Wireless LAN gồm Access Point (AP), Wireless Controller và Wifi phones. Wireless LAN mang đến sự đột phá công nghệ, cho phép bạn theo dõi, quản lý và thu nhận mọi dữ liệu voice, data, audio... ngay khi bạn cần với sức mạnh truyền dẫn hiện đại, tốc độ xử lý nhanh, theo thời gian thực...