Tuyển Dụng

  • Môi trường làm việc của TESSCO
    Đến với TESSCO, bạn sẽ được: - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và đoàn kết - Phát huy khả năng sáng tạo - Hưởng quyền lợi tương xứng với năng lực - Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn ...
  • Phát Triển Kinh Doanh Dự án
    Do mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần tuyển ứng viên giàu năng lực cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh Dự Án
  • Kỹ Sư Tích Hợp Hệ Thống
    Do mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần tuyển ứng viên giàu năng lực cho vị trí Kỹ sư tích hợp hệ thống.